NEWS

LandetInnanfor_Inlaga_140x180mm
cover


Psykiatri Affektiva Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har beviljats 250.000 kr från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen för att dokumentera processerna bakom försöksverksamheten med kreativt skrivande för patienter inom heldygnsvården på Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Psykiatri Affektiva i samarbete med bokförlaget Korpen ger ut en bok om kreativt skrivande med bidrag från patienterna och från de handledande författarna Lina Ekdahl, Louise Halvardsson, Malin Lindroth och Ola Nilsson. I skriften ingår en historisk överblick om kreativt skrivande inom psykoanalysen av psykoanalytikern och författaren Per Magnus Johansson. Författarna bidrar med reflektioner över arbetet med patienterna och Johannes Nordholm och Stefan Karlsson skriver en text om verksamheten i konstateljen.

Projektledare är konstnär Stefan Karlsson, initiativtagare till konstateljén och skrivarateljén.

Boken kan förhoppningsvis bidra till att sprida metoder för att arbeta med skrivande inom sjukvården vilket är ett av målen med kulturnämndens insatser inom kultur och hälsa.


Skärmavbild 2018-09-02 kl. 10.26.57
Länk

IMG_5112
Ola Nilsson är en av våra fantastiska författare på Sahlgrenska Pyskiatri Affektiva som jobbar med patienterna i ”Kreativt skrivande” under 2018-19. Övriga medverkande författare är Lina Ekdahl, Louise Halvardsson och Malin Lindroth. Tack till kulturnämnden i Västra Götaland!

sr
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6939391


VälkomnaKonstateljenostra


NamnlöstSvenska Psykiatrikongressen 2018


infoblad_skrivande


IMG_4928


IMG_4927


IMG_4671


IMG_4668


InbjudanKulvertvisningLillhagenfull


elseebubvkort.jpg


Symposium utskick_Sida_1.jpgSymposium utskick_Sida_2.jpg


Vår forskare Elisabeth Punzi https://psy.gu.se/personal?userId=xpunel gör presentationer av konstateljén och konstens historia inom psykiatrin i Göteborg, vid fakulteten för konst och humaniora Humboldtuniversitetet i Berlin och vid Massachussets College of Pharmacy and Health Sciences: MCPHS i Boston.


Konstateljén Sahlgrenska psykiatri affektiva deltar på Svenska Psykiatrikongressen.

spk18.jpeg


Ljudmagasinet om konstateljen.  2018 blir konstateljen en fast verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset psykiatri affektiva. Tack till kulturnämnden i Västra Götaland för finansiering av pilotprojektet konstateljén under 2017. http://www.kulturivast.se/ljudmagasinet/om-kultur-och-halsa


IMG_3217
Björn Fredlund på besök i konstateljén. Björn Fredlund har varit chef för Göteborgs konstmuseum under två perioder, 1982–1990 och 1996–2003.

img132
GP måndag 20 oktober 2017


evevkort.jpg


Forum_kulturarv_2017_Sista_anmalningsdag.jpg
Vi medverkar på Forum Kulturarv 2017

Bilder Samsung 038
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset på besök i konstateljén. T.h konstnär Stefan Karlsson. Foto: Jill Bjurgren